Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Ahlan wa Sahlan ya Akhi, ya Ukhti

Ayat-Ayat tentang RAHMAT Allah (warrohmah) dalam Al-Qur'an dari jus 1-10

Written By Rizky Priyatna on Minggu, 26 Juni 2011 | 02.57


Assalaamu'alaikum WARROHMAtullaahi wa barokaatuh…

JIka teman-teman yang tidak mengikuti perkembangan tiap hari ayat-ayat tentang WARROHMAH (dengan Rahmat ALLAh), kali ini saya akan bikin dalam sebuah dokumen..semoga bisa di jadikan perenungan buat kita semua dan lebih mendekatkan diri kita kepada Sang Penguasa langit dan bumi...Kali ini saya akan sajikan dari jus 1-10 yaitu Al-Qur'an Surat Al-Baqarah sampai A-Qur'an Surat Ath-taubah....INsyallah, Bismillah!!!!

Motivation WARROHMAH 2day:

 1. Orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu tetapi secara khusus Allah memberikan RAHMAT-NYA kepada orang yang Dia kehendaki dan Allah pemilik karunia yang besar (Q.S Al-Baqarah: 105)
 2. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata “inna lillahi wa inna ilaihi rajiun”( sesungguhnya kami milik Allah dan kepadaNyalah kami kembali).(156) Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan RAHMAT dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk (157) (QS Al-Baqarah:156-157)
 3. Wahai orang-orang yang beriman! Di wajibkan atas kamu (melakukan) qisas berkenaan dengan orang yang di bunuh. Orang yang merdeka dengan orang yang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik dan membayar diat (tembusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan RAHMAT dari TuhanMu.Barang siapa melampaui batas setelah itu maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih (Q.S Al-Baqarah: 178)
 4. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan RAHMAT Allah, Allah maha pengampun, Maha Penyayang ( Q. Al-Baqarah: 218)
 5. Allah menentukan RAHMAT-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan Allah mempunyai karunia yang besar. ( Q.S. Ali 'Imran:74)
 6. Dan adapun orang-orang yang berwajah putih berseri, mereka berada dalam RAHMAT Allah (surga), mereka kekal di dalamnya. ( Q.S. Ali 'Imran:107)
 7. Dan taatilah Allah dan Rasul, supaya kamu diberi RAHMAT (QS. Ali 'Imran: 132)
 8. Dan sungguh, sekiranya kamu gugur di jalan Allah atau mati, sungguh, pastilah ampunan Allah dan RAHMATN-YA lebih baik (bagimu) daripada apa (harta hampasan) yang mereka kumpulkan. ( Q.S. Ali 'Imran:157)
 9. Maka berkat RAHMAT Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu (QS Ali 'Imran:159).
 10. Sekiranya bukan karena karunia dan RAHMAT Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antarakmu). ( Q.S An Nisaa':83)
 11. Sekiranya bukan karena karunia Allah dan RAHMAT-Nya kepadamu, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. Tetapi mereka tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri dan mereka tidak dapat membahayakanmu sedikitpun kepadamu. Dan Allah telah menurunkan Kitab (Al-Qur’an) dan hikmah (Sunah) kepadamu, dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui, Dan adalah karunia Allah sangat besar atasmu. ( Q. S An Nisaa':113 )
 12. Barang siapa yang dijauhkan azab dari padanya pada hari itu (hari kiamat), Maka sungguh Allah telah memberikan RAHMAT kepadanya. dan Itulah keberuntungan yang nyata. (Q.S Al An’am : 16)
 13. Dan Tuhanmu Maha Kaya lagi mempunyai RAHMAT. Jika Dia menghendaki niscaya Dia memusnahkan kamu dan menggantimu dengan siapa yang dikehendaki-Nya setelah kamu (musnah), sebagaimana Dia telah menjadikan kamu dari keturunan orang-orang lain (Q.SAl An'am:133)
 14. Maka jika mereka mendustakan kamu, katakanlah,”Tuhanmu mempunyai RAHMAT yang luas dan siksa-NYA kepada orang-orang yang berdosa tidak dapat dielakkan” (Q.S Al-An’am :147)
 15. Kami telah memberikan kepada Musa Kitab (taurat) untuk menyempurnakan (nikmat kami) kepada orang yang berbuat kebaikan, untuk menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan RAHMAT, agar mereka beriman akan adanya pertemuan dengan Tuhannya(Q.S Al-An’am :154)
 16. Dan Al-Qur`an itu adalah kitab yang Kami turunkan yang diberkati, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi RAHMAT." (QS. Al-An'am: 155).
 17. Ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi RAHMAT kepada kami, niscaya kami termasuk orang yang rugi (QS. Al-A'raf: 23)
 18. "Sesungguhnya RAHMAT Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik." (QS. al-A'raf: 56)
 19. Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan RAHMAT-Nya (hujan), Sehingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian Kami tumbuhkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah Kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. ( Q.S Al A'raaf:57)
 20. Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri, untuk memberi peringatan kepadamu dan agar kamu bertaqwa, sehingga kamu mendapat RAHMAT??? ( Q.S Al A'raaf:63)
 21. Ya Tuhanku, ampunillah aku dan saudaraku dan masukkanlah kami ke dalam RAHMAT Engkau, dan Engkau adalah Maha penyayang dari semua penyayang (Q.S Al A'raaf:151)
 22. Dan setelah amarah Musa mereda, diambilnya (kembali) lauh-lauh (Taurat) itu, di dalam tulisannya terdapat petunjuk dan RAHMAT bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya (Q.S Al A'raaf:154)
 23. Engkaulah pemimpin kami, maka ampunilah kami dan berikanlah kami RAHMAT.Engkaulah pemberi ampun yang terbaik( Q.S Al A'raaf :155 )
 24. Siksa-KU akan Aku timpakan kepada siapa yang Aku kehendaki dan RAHMAT-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan Aku tetapkan RAHMAT-Ku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami." ( Q.S Al A'raaf :156 )
 25. Al-Qur’an ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan RAHMAT bagi orang-orang yang beriman (QS. al-A'raf: 203).
 26. Dan apabila dibacakan Al-Qur`an, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat RAHMAT." (QS. al-A'raf: 204).
 27. Tuhan mengembirakan mereka dengan memberikan RAHMAT, keridhaan dan surga, mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya. (Q.S At-Taubah :21)
 28. Sesungguhnya infak itu ada suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri (kepada Allah), kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam RAHMAT (surga)-Nya, sesungguhnya Allah maha pengampun, maha penyayang (Q.S At-Taubah :99)

>>>>> Salam warrohmah

Tidak ada komentar:

Posting Komentar